03/01/2012

Cách thiết lập Firefox làm trình duyệt mặc định

Trình duyệt mặc định của bạn sẽ được tự động mở mỗi khi bạn nhấn lên liên kết trong một chương trình thư tín (như Thunderbird hoặc Outlook), một lối tắt Internet hay một tập tin HTML. Bài viết này sẽ chỉ bạn cách thiết lập Firefox làm trình duyệt mặc định.
Lưu ý: MSN Messenger và một số chương trình khác có thể vẫn mở Internet Explorer cho dù trình duyệt mặc định của bạn là gì đi chăng nữa. Cũng như thế, một số nhà cung cấp dịch vụ Internet như PeoplePC Online, Juno và NetZero có thể cung cấp các phần mềm kết nối tự động mở Internet Explorer.

  1. Mở Firefox.
  2. Phía trên đầu cửa sổ Firefox, nhấn lên trình đơn Công cụ, và chọn Tùy chọn....
  3. Chọn bảng Nâng cao, rồi nhấn lên thẻ Tổng quát, và nhấn Kiểm tra Ngay.

  1. Chọn để thiết lập Firefox làm trình duyệt mặc định của bạn.
Để không cho Firefox làm trình duyệt mặc định, bạn phải thiết lập một trình duyệt khác làm mặc định.

No comments:

Post a Comment

Lên Đầu Trang