15/01/2012

Cách vào blog 30plus khi bị FPT chặn, cách truy cập blog yahoo 360 plus

Với Win 7: các bạn vào Control Panel -> Network and Internet -> Network and Sharing Center.

 Bạn nào đang xài Wifi thì click vào Wireless network connection. Bạn nào đang cắm dây mạng thì chọn local Network connecttion. Sẽ hiện ra 1 cửa sổ như hình bên dưới làm theo các hình bên dưới nha, mấy cái bôi vàng vàng là click vào 

 Set up theo thông số của hình này 

 Đối với máy dùng Win XP:
1, Vào Control Panel .
2, Vào tiếp: Network and internet connections .
3, Bây giờ thì vào: Network connection
4, Thấy như này:

 Chọn Local Area Connectinons nhé
5, Ra cái này thì bạn chọn tiếp Properties


 6, Sẽ ra cái này này

 Kick đúp vào dòng: Internet Protocol (TCP/IP) (dòng thứ 4 ở trên xuống ý)

7, Các bạn sẽ đc cửa sổ này:


 Lúc này, ở máy của các bạn sẽ mặc định chọn dòng thứ 1 và thứ 3, các bạn phải chọn lại dòng thứ 1 và thứ 4. Khi các bạn chọn dòng thứ 4, hệ thống sẽ cho phép các bạn nhập 1 dãy số như hình ấy. Các bạn nhập thật chính xác là ok rồi.
Chúc các bạn thành công.

No comments:

Post a Comment

Lên Đầu Trang